Program wydarzenia FinTech & InsurTech Digital Congress

FinTech & InsurTech Digital Congress to elitarna konferencja poświęcona zagadnieniom z branży finansów i ubezpieczeń. A dokładniej: rozwiązaniom technologicznym wykorzystywanym w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Kongres ten jest uznawany za prestiżowe spotkanie czołowych przedstawicieli cenionych na rynku firm. Z tego względu organizatorzy szczególną uwagę przywiązują do stworzenia interesującego dla uczestników programu. Sprawdźmy więc dokładniej, co znajduje się w programie FinTech & InsurTech Digital Congress.

Tematyka poruszana podczas konferencji FinTech & InsurTech Digital Congress dotyczy szeroko rozumianym rozwiązaniom technologicznym wykorzystywanym w branżach: finanse oraz ubezpieczenia. Technologia finansowa rozwija się obecnie bardzo gwałtownie. Tendencja ta jest zauważalna zarówno przez firmy tworzące i dystrybuujące tę technologię, jak i bezpośrednio przez konsumentów, którzy na co dzień korzystają z wielu narzędzi wspierających obsługę finansów i ubezpieczeń. Jako przykład można podać chociażby elektroniczne systemy płatności typu DotPay, płatności BLIK, czy też możliwości wzięcia pożyczki jedynie za pośrednictwem Internetu.

Aktualne trendy w gospodarce

Wymienione powyżej przykładowe technologie (system DotPay, płatności BLIK, systemy do udzielania pożyczek przez Internet) są już doskonale znane przez klientów, nie stanowią więc żadnej nowości w branży finansowej. Jednak zanim zostały rozpowszechnione – przez pewien czas były one uznawane jedynie za „nowinki technologiczne”. Dyskusja o najnowszych rozwiązaniach technologicznych jest niezwykle istotna dla rozwoju rynków finansowych i ubezpieczeniowych (zarówno krajowych, jak i o zasięgu globalnym). Zwłaszcza, jeśli jest prowadzona przez specjalistów.

FinTech & InsurTech Digital Congress: program

Konferencja FinTech & InsurTech Digital Congress trwa dwa dni. W programie składa się zarówno z wystąpień znamienitych osobistości powiązanych ze światem finansów i ubezpieczeń, jak i debat. Ze względu na dużą liczbę prelegentów pojedyncze wystąpienie trwa od 10 minut do ok. 25 minut. Prezentowana w trakcie wydarzenia tematyka jest bardzo szeroka, dlatego organizatorzy nie zrezygnowali z częstych przerw kawowych. Chodzi o to, aby uczestnicy optymalnie wykorzystali swój czas w trakcie konferencji i poznali jak największą liczbę nowinek technicznych.

Program FinTech & InsurTech Digital Congress jest dopasowywany bezpośrednio do aktualnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Poszczególne wystąpienia poświęcone są zarówno bieżącej sytuacji w branży finansowej i ubezpieczeniowej w Polsce, jak również na świecie. Przykładowe tematyki poruszane w trakcie konferencji to:

  • najnowsze rozwiązania Fintech i ich znaczenie dla sektora finansów i ubezpieczeń;
  • wykorzystanie konkretnych rozwiązań przez największych graczy na rynku finansowym;
  • teoretyczne rozważania związane z aktualną sytuacją w branży finansów i ubezpieczeń w Polsce;
  • obraz sektora finansowego i ubezpieczeniowego z perspektywy globalnej;
  • skuteczne modele biznesowe w sektorze finansów i ubezpieczeń;
  • aktualne możliwości inwestycyjne i ubezpieczeniowe na rynku;
  • rozwój telemedycyjny i jej znacznie dla społeczeństwa;
  • bariery rozwoju Fintech i sposoby ich niwelowania;
  • sposoby na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy.

Dzięki wprowadzeniu debaty do programu wydarzenia uczestnicy będą mogli na bieżąco śledzić wymianę spostrzeżeń na dany temat pomiędzy czołowymi przedstawicielami branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Wyselekcjonowane grono prelegentów

Prestiż wydarzenia jest wzmocniony dzięki wystąpieniom znamienitych osób na co dzień pracujących w firmach z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Prelegentami są więc prezesi lub inni wysoko postawieni przedstawiciele banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm zajmujących się innowacjami technologicznymi i produktowymi z branży finansowej i ubezpieczeniowej, takimi jak chociażby płatności elektroniczne, szybkie sposoby rezerwacji spotkań z klientem, czy też możliwość zaciągnięcia szybkiej pożyczki online.

Znaczenie wydarzenia

FinTech & InsurTech Digital Congress uznawany jest za najważniejsze wydarzenie branżowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Daje ono możliwość poznania najlepszych ekspertów z branży technologii finansowych i ubezpieczeniowej oraz określenia najskuteczniejszych sposobów zarządzania nowoczesną firmą. Wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy ekspertami w dziedzinie przekłada się na odkrycie aktualnych potrzeb na rynku finansowym i ubezpieczeniowym, a przez to na szybszy i pełniejszy rozwój branży technologii finansowych.

Technologie finansowe mają bardzo duży potencjał i są brane pod uwagę przez wielu inwestorów jako jeden za najlepszych sposobów na pomnażanie kapitału. Dlatego rozwój nowych technologii finansowych może także stworzyć kolejny obszar inwestycyjny, chętnie wykorzystywany przez osoby lub firmy posiadające nadwyżkę kapitału.

Z technologii finansowych korzystają zarówno duże korporacje, jak również mniejsze firmy. Wykorzystują one systemy płatności elektronicznych, systemy rezerwacji spotkań z klientem, czy też nowoczesne narzędzia ubezpieczeniowe. Jednak nie tylko oni są beneficjentami nowych technologii w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Na nowych rozwiązaniach technologicznych korzystają przede wszystkim indywidualnie klienci, którzy mogą szybciej i sprawniej załatwić swoje sprawy finansowe, czy też łatwiej skomunikować się z bankiem, kosmetyczką, a obecnie także lekarzem.