Konkurs FinTech & InsurTech Awards

Konferencja FinTech & InsurTech Digital Congress daje uczestnikom wiele korzyści. Mogą oni zarówno zaznajomić się z najnowszymi technologiami finansowymi i ubezpieczeniowymi, dowiedzieć się, jakie praktyki związane z zarządzaniem firmą z branży finansowej sprawdzają się u największych graczy na rynku, jak również – poznać najlepszych specjalistów w dziedzinie finansów i ubezpieczeń. Mogą także wzmocnić swój wizerunek jako kreatywnej firmy poprzez wzięcie udziału w konkursie FinTech & InsurTech Awards.

Celem konkursu FinTech & InsurTech Awards jest popularyzacja osób i przedsięwzięć promujących technologie finansowe i ubezpieczeniowe. Nagrody w konkursie mogą otrzymać zarówno reprezentanci finteków, insurteków, jak również tradycyjnych banków, towarzystw ubezpieczeniowych i pozabankowych firm pożyczkowych, którzy wykorzystują innowacyjne rozwiązania technologiczne i przez to kreują rozwój sektora fintech i insurtech w Polsce.

Organizatorem konkursu jest MM Conferences S.A. (równocześnie jest to organizator FinTech & InsurTech Digital Congress). Uczestnikiem może być zarówno każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i osoba prawna, posiadająca siedzibę w Polsce.

Kategorie konkursowe

Nagrody w konkursie FinTech & InsurTech Awards przyznawane są w kilku kategoriach. Przykładowe kategorie to:

  • 1. Best Payment Solution – kategoria obejmująca technologie ułatwiające przepływ pieniędzy, płatności bezgotówkowe oraz handel walutami.
  • 2. Best Lending Solution – kategoria obejmująca innowacje technologiczne w produktach kredytowych (w tym: w pożyczkach). Ta kategoria skierowana jest zarówno dla finteków, insurteków, jak również tradycyjnego sektora pożyczkowego.
  • 3. InsurTech Award – w tej kategorii udział biorą przedstawiciele insurteków oraz tradycyjni ubezpieczyciele. Oceniane będą innowacyjne technologie wykorzystywane w branży ubezpieczeniowej.
  • 4. FinTech Award – uczestnikami mogą być finteki i przedstawiciele tradycyjnej bankowości. Jury ocenia najciekawsze technologie wykorzystywane w branży finansowej.
  • 5. Person of the Year – w ramach tej kategorii nagradzani są menedżerowie, którzy tworząc różnorodne inicjatywy biznesowe w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży FinTech i InsurTech.
  • 6. Dept Collection Award – uczestnikami tej kategorii mogą być spółki specjalizujące się w windykacji i obrocie należnościami, które wykorzystując nowoczesne technologie finansowe podnoszą efektywność swoich działań, zwiększają stopień zautomatyzowania wykonywanych czynności oraz wykazują przyjazne nastawienie względem klientów.
  • 7. Strategic Cooperation Award – nagradzane są najciekawsze rozwiązania skierowane na współpracę. Chodzi tutaj zarówno o wspólne projekty biznesowe, jak również wspólne inicjatywy, w wyniku których powstaje nowe rozwiązanie oferowane klientom.

Kategorie konkursowe mogą ulegać zmianie w zależności od edycji konkursu. Aktualne kategorie (określone w związku z najbliższym FinTech & InsurTech Digital Congress) każdorazowo można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej konkursu w zakładce „Konkurs&Gala”.

Zgłoszenie do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie FinTech & InsurTech Awards, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu. Należy także dokonać opłaty zgłoszeniowej. Termin zgłoszeń oraz dokładne warunki uczestnictwa znajdują się pod adresem: https://fintechdigitalcongress.pl/konkurs/. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Wielkiej Gali FinTech & InsurTech Night. Wtedy także zostaną rozdane laureatom statuetki konkursowe.

Kapituła konkursu FinTech & InsurTech Awards

Jury konkursu składa się z kilkunastu niezależnych ekspertów z rynku finansowego i ubezpieczeniowego. Celem jury jest wyłonienie tych uczestników konkursu, którzy w największym stopniu przyczynili się do propagowania technologii finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Każdorazowo informacje o składzie jury podane są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia (w zakładce „Kapituła Konkursu”).

Nagroda w konkursie to prestiż i uznanie

Otrzymanie nagrody w jednej z kategorii konkursowych oznacza dla laureatów duży prestiż. Nagroda świadczy o tym, że dana osoba lub instytucja w sposób znaczny przyczyniła się do rozwoju branży finansowej lub ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Otrzymanie nagrody wzmacnia wizerunek danej firmy, a tym samym może wpływać na zwiększenie liczby propozycji biznesowych ze strony potencjalnych partnerów oraz na wzrost zainteresowania inwestorów działalnością nagrodzonej firmy.

Znalezienie się w gronie laureatów konkursu FinTech & InsurTech Awards może także zwiększyć poziom zaufania, którym darzą nagrodzoną firmę klienci. A wzrost zaufania ze strony klientów to bezpośrednia droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i sukcesu na rynku.