FinTech & InsurTech Digital Congress – jak się zapisać na kongres?

Konferencja FinTech & InsurTech Digital Congress jest uznawana za wydarzenie o wyjątkowo prestiżowym charakterze. Jest to spotkanie najznamienitszych przedstawicieli świata finansów i ubezpieczeń w naszym regionie. W trakcie wydarzenia dochodzi do wymiany poglądów i idei najlepszych ekspertów z branży na temat trendów i prognoz związanych z rynkiem technologii finansowej oraz ubezpieczeniowej. Czy jednak każdy może wziąć udział w konferencji? Czy też trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi, aby znaleźć się w gronie specjalistów rozwiązań finansowych wykorzystywanych w finansach?

Konferencja FinTech & InsurTech Digital Congress cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ze względu na to udział w niej musi zostać poprzedzony rejestracją uczestnika. W zależności od charakteru uczestnictwa, zapis ten może wyglądać nieco inaczej.

W jakim charakterze można uczestniczyć w wydarzeniu?

W wydarzeniu można uczestniczyć na kilka różnych sposobów:

  • jako widz;
  • jako partner;
  • jako prelegent;
  • jako przedstawiciel mediów.

Każdy rodzaj uczestnictwa wiąże się z innymi wymogami. O dokładnych zasadach uczestnictwa decyduje organizator konferencji, czyli MM Conferences S.A. Szczegółowe warunki uczestnictwa w danej edycji kongresu znajdują się na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem https://fintechdigitalcongress.pl/.

Uczestnictwo jako widz

Zdecydowana większość uczestników to osoby, które po prostu chcą poznać nowinki technologiczne w branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz najnowsze trendy w branży. W związku z tym wysłuchują wykładów prelegentów związanych z tematyką branżową, a w przerwach nawiązują kontakty z pozostałymi uczestnikami konferencji.

Udział jako widz wymaga wcześniejszego wykupienia biletu za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia. Zazwyczaj osoby zainteresowane udziałem mogły zakupić bilety dające różne uprawnienia w trakcie konferencji, np. bilet podstawowy uprawniający do słuchania wystąpień lub bilet uprawniający do zadania pytań prelegentom. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat biletów wstępu należy skontaktować się z organizatorem.

W 2020 r. na kilka miesięcy przed konferencją FinTech & InsurTech Digital Congress organizator zaproponował dodatkowo udział webinarium online, będącym swoistą zapowiedzią merytoryczną wydarzenia. Webinar jest w pełni bezpłatny. Wymagane jest jedynie wypełnienie prostego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konferencji. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wysyła uczestnikowi Webinaru potwierdzenie udziału. Jest ono imienne i nie może być przekazane osobie trzeciej. Udział w webinarze wymaga zalogowania się osoby zgłoszonej na platformie udostępnionej przez organizatorów.

Udział jako partner

Partner oznacza firmę lub osobę, która będzie wspomagała wydarzenie wizerunkowo i finansowo w zamian za szeroko rozumianą promocję własnej marki. Partnerzy konferencji mogą liczyć na szereg korzyści, takich jak:

  • poprawę wizerunku własnej marki;

  • zyskanie miana specjalisty w danej dziedzinie przez pozostałych uczestników kongresu oraz przez osoby niebędące uczestnikami, ale czytające informacje prasowe o FinTech & InsurTech Digital Congress;

  • możliwość umieszczenia logotypu partnera na stronie internetowej konferencji oraz w materiałach z nią związanych (ulotkach, broszurach, gadżetach typu smycze itp.);

  • rozreklamowanie marki wśród dedykowanej grupy odbiorców dzięki umieszczeniu logotypu w mailingach wysyłanych przez MM Conferences.

Aby zostać partnerem, należy skontaktować się bezpośrednio z organizatorem MM Conferences (dane kontaktowe na oficjalnej stronie internetowej w zakładce „Współpraca”).

Udział jako prelegent

Prelegenci biorący udział w FinTech & InsurTech Digital Congress to wyselekcjonowani specjaliści z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Są oni wybierani przez Radę Programową organizatora, do której zaliczają się także uznani partnerzy FinTech & InsurTech Digital Congress. W celu poznania szczegółowych informacji na temat możliwości wystąpienia w trakcie konferencji, należy skontaktować się z organizatorem.

Przedstawiciele mediów

W konferencji udział biorą także przedstawiciele mediów. Aby udział taki był możliwy, dana osoba musi otrzymać akredytację dziennikarską. O akredytację można się starać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na oficjalnej stronie internetowej organizatora w zakładce Media > Akredytacja. Osoba otrzymująca akredytację musi posiadać aktualną legitymację dziennikarską.

Wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych technologiami finansowymi

Bez względu na to, w jakim charakterze dana osoba weźmie udział w FinTech & InsurTech Digital Congress, wydarzenie to z pewnością nie będzie stratą czasu. Technologie finansowe otaczają nas obecnie z każdej strony. Dotyczą zarówno firm je wytwarzających, firm zajmujących się finansami, jak również indywidualnych konsumentów, którzy korzystają z usług tych firm, a tym samym wykorzystują technologie finansowe na co dzień. Przykładem może być chociażby system DotPay, z którego obecnie korzysta zdecydowane większość klientów dokonujących zakupów w Internecie.