Czy warto zostać partnerem FinTech & InsurTech Digital Congress?

Budowanie pozycji naszej firmy na rynku to często proces bardzo długotrwały. Znajomość marki wśród klientów i partnerów strategicznych oraz ich poziom zaufania do niej są kluczowe w procesie efektywnego zarządzania firmą. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw na rynku, także tych, które na co dzień wykorzystują technologie finansowe. Dlatego istotne jest odpowiednie rozreklamowanie firmy. Jedną z bardzo skutecznych form reklamy może być współpraca z organizatorami FinTech & InsurTech Digital Congress. Zobaczmy, czy warto zostać partnerem konferencji!

FinTech & InsurTech Digital Congress jest doskonałą okazją do rozreklamowania swojej marki zarówno dla firm już od dawna istniejących na rynku, jak i dla start-upów. Tym pierwszym powinno bowiem zależeć na reklamie w trakcie wydarzeń uznanych za prestiżowe, tym drugim – na skutecznym znalezieniu partnerów biznesowych i inwestorów. A dobrych partnerów biznesowych oraz inwestorów chętnych do wsparcia technologii finansowych warto szukać przede wszystkim podczas osobistych spotkań czołowych przedstawicieli branży finansowej i ubezpieczeniowej na rynku.

Bycie partnerem FinTech & InsurTech Digital Congress daje szereg korzyści. W całym koszyku korzyści warto zwrócić szczególną uwagę na:

  • korzyści reprezentacyjne;
  • wzmocnienie wizerunku marketingowego firmy;
  • korzyści medialne.

Poniżej opisujemy poszczególne zalety partnerstwa w FinTech & InsurTech Digital Congress z punktu widzenia firmy, która zdecyduje się na współpracę z organizatorami.

Korzyści reprezentacyjne

Firma będąca partnerem FinTech & InsurTech Digital Congress przede wszystkim zyskuje poprzez merytoryczne uczestnictwo swojego reprezentanta w prezentacjach oraz dyskusjach panelowych w trakcie konferencji. Odpowiedni poziom merytoryczny dyskusji może wpłynąć na uznanie danej instytucji za eksperta w prezentowanej dziedzinie oraz równocześnie za godnego partnera biznesowego poprzez pozostałych uczestników wydarzenia. Tym samym istnieje duża szansa na zwiększenie liczby kontraktów, wspólnych projektów itp.

Partner wydarzenia bierze także udział w pracy Rady Programowej. Oznacza to, że łącznie z pozostałymi członkami Rady decyduje o zakresie tematycznym debaty i prezentacji w trakcie aktualnej edycji FinTech & InsurTech Digital Congress. Może więc zaproponować takie tematy, które według niego są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju branży technologii finansowych w danym momencie. Ma także wpływać na kolejność tematów prezentowanych podczas konferencji.

Wzmocnienie wizerunku marketingowego

Partnerstwo w FinTech & InsurTech Digital Congress daje także szansę na odpowiednie wyeksponowanie znaku firmowego. Logotyp firmy będącej partnerem będzie umieszczony w materiałach marketingowych konferencji. Logo zostanie umieszczone między innymi w:

  • - broszurach elektronicznych;
  • - drukowanych materiałach dotyczących konferencji wysyłanych pocztą;
  • - materiałach konferencyjnych;
  • - mailingach skierowanych do osób zainteresowanych kongresem;
  • - zaproszeniach na wydarzenie.

Logo firmy – partnera zostanie także pokazane uczestnikom w trakcie trwania konferencji na głównych ekranach i telewizorach LCD. Będzie także widoczne na ściankach i stoiskach ustawionych w różnych miejscach. Marka partnera zostanie umieszczona na gadżetach rozdawanych uczestnikom (np. na smyczach i identyfikatorach). Partnerzy będą wymieniani także w trakcie wieczornych gal oraz przed przerwami kawowymi i lunchem (jako partner lunchu i przerw kawowych).

Korzyści medialne

Dzięki partnerstwie w wydarzeniu wizerunek firmy dotrze do przedstawicieli mediów. A następnie – już za pośrednictwem mediów – do całej rzeczy czytelników artykułów lub widzów programów medialnych poświęconych konferencji FinTech & InsurTech Digital Congress. Oznacza to doskonałą reklamę w gronie odbiorców bezpośrednio zainteresowanych tematyką kongresu. Informacja o partnerze będzie również umieszczona w dedykowanych mailingach rozesłanych przez organizatorów wydarzenia.

Pozostałe korzyści

Partnerzy FinTech & InsurTech Digital Congress będą mogli także bezpośrednio spotkać się z pozostałymi uczestnikami konferencji. Tego typu interakcję ułatwi match-making (system umawiania indywidualnych spotkań z uczestnikami wydarzenia). Oznacza to możliwość zwiększenia kontaktów biznesowych oraz liczby potencjalnych inwestorów.

Jak zostać partnerem?

Wszyscy zainteresowani partnerstwem w wydarzeniu FinTech & InsurTech Digital Congress powinni skontaktować się bezpośrednio z organizatorem konferencji, firmą MMConferences SA z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe znajdują się na oficjalnej stronie internetowej kongresu w zakładce „Współpraca”. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone indywidualnie z każdym z zainteresowanych. Ze względu na duże zainteresowanie konferencją oraz ze względu na sporą liczbą formalności związanych z organizacją konferencji, należy pamiętać o zapisaniu się jako partner danej edycji wydarzenia z odpowiednio dużym wyprzedzeniem czasowym.