Co to jest InsurTech?

Branża FinTech (technologie finansowe) jest dość rozbudowana. W jej ramach wyróżnia się między innymi rozwiązania technologiczne związane bezpośrednio z ubezpieczeniami, czyli InsurTech. Technologie ubezpieczeniowe są coraz częściej wykorzystywane przez indywidualnych użytkowników, między innymi w procesie zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ubezpieczeń nieruchomości. Sprawdzamy, czym jest InsurTech i jak wpływa na nasze codzienne życie.

InsurTech to zlepek powstały z dwóch angielskich słów: insurance i technology. InsurTech to prężnie rozwijający się dział branży FinTech. Określenie to odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, usprawniających obszar szeroko rozumianych ubezpieczeń.

W ostatnich latach zainteresowanie technologiami typu InsurTech jest coraz większe. Trend ten jest całkowicie zrozumiały: klienci przyzwyczaili się do wygodnych i intuicyjnych technologii internetowych oraz mobilnych wykorzystywanych w bankowości i przenieśli swoje oczekiwania na sferę ubezpieczeniową. W produktach ubezpieczeniowych konsument nie szuka już tylko ochrony, ale coraz większą uwagę przywiązuje do procesu założenia danego produktu oraz do procesu obsługi już trwających produktów.

W ramach InsurTech można wyróżnić 5 podstawowych działów:

 • ubezpieczenia komunikacyjne (między innymi OC, AC, NWW itp.);
 • ubezpieczenia zdrowotne;
 • usługi maklerskie (powiązane z ubezpieczeniami);
 • ubezpieczenia typu e-commerce;
 • ubezpieczenia społecznościowe.

Technologie InsurTech a korzyści dla użytkownika

Przedsiębiorstwa InsurTech analizują zarówno potrzeby, jak i aktualne doświadczenia klientów w kwestii ubezpieczeń, a następnie wykorzystują cyfryzację w celu stworzenia nowych produktów i usług oraz ulepszenia procesów w branży ubezpieczeniowej. Ideą jest takie kształtowanie produktów i usług ubezpieczeniowych, aby były one dla klienta:

 • Intuicyjne i wygodne w użytkowaniu: klient nie powinien poświęcać zbyt dużo czasu na poznanie danego systemu oraz nie powinien mieć wątpliwości co do poszczególnych elementów np. wniosku o polisę ubezpieczeniową;
 • bardziej dostępne: coraz częściej klient może korzystać z systemów ubezpieczeniowych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
 • korzystne finansowo: najlepiej, jeśli wprowadzane procesy, produkty i usługi z branży ubezpieczeniowej nie wiążą się z żadnym dodatkowym kosztem dla klientów. W dobie rosnącej konkurencji klienci bardzo szybko mogą dokonać zmiany ubezpieczyciela, dlatego kwestia łącznego kosztu ubezpieczenia jest bardzo istotna z punktu widzenia konsumenta;
 • bezpieczne: kupując dany produkt ubezpieczeniowy, klient powierza ubezpieczycielowi swoje dane osobowe. Jeśli produkt lub usługa są nabywane drogą internetową lub mobilną, to dane klienta powinny być szczególnie chronione. Dlatego każda innowacja technologiczna musi zostać dokładnie zabezpieczona przed dostępem osób niepożądanych;
 • innowacyjne: technologie InsurTech to rozwiązania innowacyjne. Pamiętajmy jednak o tym, że każda z tego typu technologii po jakimś czasie staje się normą dla klientów lub jest zastąpiona przez technologię jeszcze bardziej innowacyjną. To, co dzisiaj daje wśród klientów ubezpieczeniowych efekt „wow”, za rok może być już przestarzałe. Dlatego firmy InsurTech powinny skupiać się na ciągłej analizie potrzeb klientów i tworzeniu nowych propozycji technologicznych dla branży ubezpieczeniowej.

Przykładowe innowacje w ramach InsurTech

Przykładów na zastosowanie technologii InsurTech jest bardzo dużo. Polegają one przede wszystkim na wprowadzeniu elektronicznej obsługi danego procesu lub też produktu. Jednymi z najważniejszych rozwiązań typu InsurTech na przestrzeni ostatnich lat były między innymi następujące innowacje:

 • - możliwość mobilnego zakupu ubezpieczenia przez klienta przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu;
 • - wykorzystanie robota, który w oparciu o otrzymane dane ocenia ryzyko związane z daną sytuacją ubezpieczeniową, jak również podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania (przekazując do obsługi „ręcznej” jedynie bardziej skomplikowane wnioski);
 • - zautomatyzowane tworzenie grup klientów komunikacyjnych na podstawie takich parametrów jak m.in. wiek, płeć, doświadczenie itp. oraz ustalanie wysokości składki ubezpieczeniowej dla konkretnej grupy w oparciu o ilość zdarzeń ubezpieczeniowych w danej grupie w poprzednim okresie czasu;
 • - programy tworzące skomplikowane analizy dotyczące ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na danym odcinku drogi (zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych korzystnie wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej);
 • - ubezpieczenie produktów codziennego użytku (np. smartfona, tabletu) poprzez wysłanie ubezpieczycielowi samodzielnie wykonanych zdjęć danego urządzenia.

FinTech & InsurTech Digital Congress

Polska jest liderem technologii FinTech (a w jej ramach także InsurTech) w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby na bieżąco śledzić zmieniające się potrzeby klientów oraz nowości technologiczne z innych części świata, od kilku lat cyklicznie organizowana jest konferencja FinTech & InsurTech Digital Congress. Jest to spotkanie wybitnych osobistości z branży technologicznej, finansowej oraz ubezpieczeniowej, którzy przedstawiają nowoczesne trendy związane ze światem szeroko rozumianych finansów i ubezpieczeń. Dzięki omówieniu nowości technologicznych oraz dotychczasowych doświadczeń w ich wykorzystaniu przez innych graczy na rynku uczestnicy spotkania mogą łatwiej podjąć decyzję na temat kierunku rozwoju swojej firmy.