Dzień I – 23 listopada 2017

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA FINTECH DIGITAL CONGRESS & INSURTECH DIGITAL CONGRESS

8:15 – 09:00 Rejestracja uczestników


9:00 – 09:30 Otwarcie Kongresu. Wystąpienie Przewodniczących Rady Programowej
FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress


9:30 – 10:00 Keynote Speaker FinTech


10:00 – 10:30 Keynote Speaker InsurTech


10:30 – 11:00 PANEL DYSKUSYJNY
Śmierć tradycyjnego finansisty? Przyszłość branży

 • Cyfryzacja katalizatorem zmian ekosystemu finansowego
 • Landscape Fintech i Insurtech – porównanie rozwoju sektorów w Polsce i na świecie
 • The HR Challenge of FinTech and InsurTech

11:00 – 11:40 Przerwa networkingowa


INSURTECH DIGITAL CONGRESS


Analiza polskiego rynku Insurtech na tle rynków zachodnich


11:40 – 12:00 Część 1: analiza eksperta niezależnego


12:00 – 12:20 Część 2: case study


12:20 – 12:50 Część 3: panel dyskusyjny

 • Porównanie obszarów koncentrujących najwięcej innowacji w ubezpieczeniach i rodzaju ich działalności
 • Mierzalność rynku insurtech na podstawie inwestycji, w tym zagranicznych
 • Segmentacja rynku ze względu na rodzaj podmiotów zaangażowanych
 • Udział trendujących globalnie rozwiązań insurtech na lokalnych rynkach
 • Perspektywy i obawy rynku polskiego i zachodniego

Nowi klienci – nowe dotarcie – nowy marketing


12:50 – 13:20 Część 1: case study


13:20 – 13:50 Część 2: panel dyskusyjny

 • Zmiana podejścia do klienta i jego wpływ na rozwiązania — od “nalotów dywanowych” do “partyzantki”
 • Zmiana dynamiki marketingu, agile marketing — high tempo testing growth
 • Jak angażować millenialsów i generation X w procesy rynkowe — modele biznesowe a pokolenie 18-30 lat
 • Opieka nad osobami starszymi jako szanse dla sektora ubezpieczeniowego i insurtechow dla nowych produktów
 • “click to speak” a marketing przyszłości

Nowe technologie jako sposób rozszerzenia możliwości dodatkowych usług


13:50 – 14:20 Część 1: case studies


14:20 – 14:50 Część 2: panel dyskusyjny

 • Telematyka a eco-driving
 • Usage-Based Insurance
 • Prewencja zdrowia przy użyciu nowych technologii, leczenie pozaszpitalne (connected hospitals). Ageing a oferta ubezpieczycieli. Human enhancement, human augmentation.
 • Connected home
 • Carsharing — jaka jest przyszłość tej usługi i jak może wpłynąć na rynek wynajmów OC. Wymagania ubezpieczycieli kontra rynek dostawców

Aspekt regulacji dla insurtech i ubezpieczycieli


14:50 – 15:20 Panel dyskusyjny

 • Jak sektor ubezpieczeń powinien wykorzystać PSD2? Czy dyrektywa zmieni pozycję ubezpieczycieli wobec banków?
 • Co zaoferować klientom, żeby za udostępnienie swoich danych zapłacili mniej
 • Czy ubezpieczyciele obawiają się wycieku danych? Skutki technologiczne a zagrożenia w kontekście regulacji
 • Zarządzanie danymi osobowymi w kontekście RODO

15:20 – 15:30 Sesja Q&A dot. regulacji


15:30 Zakończenie dnia 1. Lunch

Dzień II – 24 listopada 2017

INSURTECH DIGITAL CONGRESS

8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników


“Be digital before you go digital” - digitalizacja procesów


9:00 – 9:30 Keynote Speech


9:30 – 10:00 Część 1: case studies


12:00 – 12:20 Część 2: panel dyskusyjny

 • Cyfryzacja procesów wewnętrznych
 • Klientocentryzm — gdzie jest klient w procesach biznesowych ubezpieczycieli
 • Rola pośredników w poszukiwaniu klienta
 • Sprzedaż polis — zmiany w kierunku najbliższych lat
 • Jak budować ofertę w oparciu o koszty?

Analiza danych, machine learning, AI i boty — jakie szanse, zagrożenia?


10:30 – 11:00 Część 1: case studies


11:00 – 11:30 Część 2: panel dyskusyjny

 • Szacowanie ryzyka w ubezpieczeniach
 • AI — zastosowania i przykłady
 • Boty i usługi kognitywne (cognitive services — obrazy, tekst, mowa i inne) — gdzie będą miały największy wpływ w modelu biznesowym ubezpieczeń??
 • Dynamic pricing w produktach, życiu i zdrowiu przy wykorzystaniu IoT oraz modeli opartych na AI i social media

11:30 – 12:00 Przerwa networkingowa


Czy i jak ubezpieczyciele zastosują blockchain?


12:00 – 12:15 Część 1: case study


12:15 – 12:45 Część 2: panel dyskusyjny

 • Zastosowanie technologii blockchain w ubezpieczeniach
 • Platformy ubezpieczeniowe bazująca na blockchain
 • Jak rozwiązać ważny problem blockchain dotyczący ataków hakerskich i oszustw?
 • Akceptacja ryzyka ubezpieczeniowego
 • W jaki sposób ubezpieczyciele i klienci odczują efekty wdrożenia blockchain?
 • Plany implementacji blockchain a realizacja inwestycji w tym zakresie

Jaki model współpracy z firmami hightech i startupami?


12:45 – 13:30 Część 1: case studies


13:30 – 14:00 Część 2: panel dyskusyjny

 • Zmiany kultury wewnątrz organizacji — jak w korporacjach ubezpieczeniowych budować kulturę startupową, która sprzyja powstawaniu nowych produktów?
 • Współpraca startupy — korporacje. Czy tworzenie wewnętrznych R&D przez startupy będzie bardziej efektywne i mniej kosztowne?
 • Jakie zmiany po przejęciu startupów — strategia przejęć
 • Nie zawsze przejęcie, czyli jaki model współpracy jest najbardziej efektywny?
 • Jak ubezpieczyciele odbierają aktywność reinsurerów? Aktywność reinsurerów na rynku startupowym. Czy reinsurerzy grają na odebranie ubezpieczycielom rynku

Transakcje na rynku ubezpieczeń


14:00 – 14:45 Część 1: case studies


14:45 – 15:35 Część 2: panel dyskusyjny

 • Przykłady transakcji
 • Inwestycje w insurtech na poziomie pre-seed lub seed Co musiałoby się zmienić aby pojawiło się więcej transakcji na tym poziomie?
 • Jakie założenia biznesowe zostały postawione przed i jak transakcje potoczyły się w praktyce?
 • Gdzie udać się po finanse na początku ? Angels, VC czy National Development Programmes
 • Fuzje i przejęcia na rynku ubezpieczeniowym

15:35 Zakończenie Kongresu