Dzień I

FUTURETECH CONGRESS

09:30 - 10:00 Inauguracyjne otwarcie Kongresu


10:00 – 10:15 Wprowadzenie do Kongresu

15-minutowe przedstawienie koncepcji kongresu


10:15 – 10:55 Special Guest speech

5-minutowe Intro Quiz dla publiczności - pytania z raportu Gościa Honorowego (np. kiedy "inteligentne" komputery dogonią inteligentnego człowieka?, jak za 10 lat będziemy kupować towary? itp.), 25-minutowe wystąpienie Gościa – konkluzja wyników quizu wraz z prezentacją futurystycznej perspektywy rozwoju otoczenia, 10 minut na Q&A publiczności


10:55 – 11:10 Special Guest speech

15-minutowa prezentacja – wpływ fintechu na przyszłe życie


11:10 – 11:25 Special Guest speech

15-minutowa prezentacja


11:25 – 11:55 Dyskusja: Jak wygląda przyszłość ludzkości i gdzie znajdziemy się w 2020 roku?

30-minutowa debata


11:55 – 12:10 Special Guest speech

15-minutowa przemowa przedstawiciela biznesu przedstawiająca futurystyczną wizję opartą na technologicznych możliwościach


12:10 – 13:00 Jak wizja przyszłości przekłada się na możliwości biznesu – wymiar praktyczny

50-minutowa debata
Prelegenci:

 • Przedstawiciel FinTech
 • Przedstawiciel InsurTech
 • Przedstawiciel Big Data

13:00 - 13:30 Przerwa networking’owa

INSURTECH DIGITAL CONGRESS

13:30 – 13:45 InsurTech Congress Opening

 • 15 minutes speech

13:45 - 14:00 Special Guest speech


14:00 - 14:30 Insurance Future

 • Jak nowe technologie zmienią świat i ubezpieczenia w ciągu 10 lat (farmacja, automatyka, AI, IT)?
 • Czy czeka nas koniec tradycyjnych ubezpieczeń? Jakie nowe ryzyka powstaną wraz z rozwojem technologii?
 • Czy insurtech może zwiększyć rozmiary rynku ubezpieczeniowego?

14:30 - 15:00 Redefinicja potrzeb klienta

 • Jacy będą klienci przyszłości? Jakie będą mieli potrzeby i zachowania?
 • Jakich produktów i usług oczekują klienci? Czy branża jest na to gotowa?
 • Sprzedaż przyszłości, czy „roboty“ zastąpią ludzi
 • Czy idzie druga fala direct?
 • Czy i jak zmieni się marketing ubezpieczeń?

15:00 - 15:30 Jak regulacje wspierają/ograniczają rozwój nowych technologii w ubezpieczeniach?

 • W jaki sposób budować regulacje, aby były dźwignią rozwoju rynku?
 • Jak obecne regulacje (szczególnie z zakresu ochrony danych wspierają/ograniczają rozwój/ konkurencyjność nowych technologii)

15:30 Lunch

Dzień II

INSURTECH DIGITAL CONGRESS

9:00 – 9:15 Opening


9:15 – 10:30 Ubezpieczyciele vs insurtech – współpraca czy rywalizacja?

9:15 - 9:30 International Speech

9:30 - 10:30 Dyskusja

 • Jak zakłady ubezpieczeń powinny zorganizować działalność innowacyjną? Kooperacja czy konkurencja z nowymi technologiami?
 • Jakie bariery napotykają firmy współpracujące z TU, gdy chcą wdrożyć innowacje?
 • Czy obecnie istniejące nowe rozwiązania/technologie mają szansę znacząco wpłynąć na branżę?

10:30 - 11:30 Blockchain w ubezpieczeniach

 • Czy i jak blockchain zmieni branżę ubezpieczeniową?
 • Szansa czy zagrożenie?
 • Wpływ blockchain na ubezpieczenia peer-to-peer

11:30 - 12:30 Telematyka, moda czy przyszłość?

11:30 - 11:45 International Speech

11:45 - 12:30 Dyskusja

 • Internet of things i wykorzystanie sensorów w underwritingu i likwidacji szkód
 • w ubezpieczeniach zdrowotnych, życiowych i komunikacyjnych
 • Dynamic pricing
 • Car sharing

12:30 - 13:30 Ubezpieczyciele – implementacja rozwiązań insurtech dziś a jutro

 • W których obszarach działalności ubezpieczeniowej nowe technologie mają największy potencjał? Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się rewolucji
 • w ubezpieczeniach, czy nowe technologie wprowadzą zmianę modelu ubezpieczycieli
 • Automatyzacja
 • Indywidualizacja oceny ryzyka
 • AI – szanse i zagrożenia – samokodujące się rozwiązania

13:30 - 15:00 Biometria & Healthcare

13:30 - 13:45 International Speech

13:45 - 15:00 Dyskusja

 • Sensoryka łącznikiem pomiędzy ubezpieczycielem a klientem
 • Konieczność przeformatowania ubezpieczeń zdrowotnych

16:20 – 16:30 InsurTech Digital Congress Summary

16:30 Lunch