W dniach 23-24 listopada 2017 r. w warszawskim Hotelu Westin odbyła się II edycja InsurTech Digital Congress – spotkania kluczowych uczestników branży insurtech, prowadzącego do dyskusji i prezentacji case study, analizujących trendy i kierunki rozwoju sektora ubezpieczeń. Miniona edycja zgromadziła 275 uczestników, którzy wzięli udział w 9 panelach dyskusyjnych oraz 12 wystąpieniach indywidualnych, aktywnie realizowanych przez 45 prelegentów.

Uroczystego otwarcia Kongresów, podczas wspólnej części FinTech i InsurTech Digital Congress, dokonali: Marcin Petrykowski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej FinTech Digital Congress; Dyrektor Zarządzający S&P Global oraz Witold Jaworski, Przewodniczący Rady Programowej InsurTech Digital Congress; Prezes Zarządu NIO. Następnie, zgromadzeni uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać 3 wystąpień: Tomasza Czechowicza, Bundeep’a Singh Rangar, a także Hesus’a Inoma. Część wspólną zakończył panel dyskusyjny dotyczący przyszłości branży finansowej w dobie cyfryzacji i idących za tym zmian w strukturach HR.

Podczas pierwszego panelu kongresu analizie poddano polski rynek Insurtech na tle rynków zachodnich. Rozmawiano także o nowym marketingu, a dokładniej o zmianie podejścia do klienta, modelach biznesowych wśród pokolenia 18-30 lat czy opiece nad osobami starszymi jako szansie dla sektora ubezpieczeniowego i insurtechów. Kolejny blok dotyczył nowych technologii jako sposobie rozszerzenia możliwości dodatkowych usług. Dyskutowano wówczas na temat eco-drivingu, connected home czy carsheringu. Następnie rozważano aspekty regulacji dla insurtech i ubezpieczycieli.
Dzień drugi rozpoczął blok „be digital before you go digital”. Rozmawiano wówczas o najważniejszych trendach w cyfryzacji procesów wewnętrznych, klientocentryźmie oraz zmianach w sprzedaży polis. Kolejny temat, poruszony podczas kongresu, dotyczył analizy danych, machine learning, AI i botów oraz szans i zagrożeń z nimi związanych. Następnie zastanawiano się czy i jak ubezpieczyciele zastosują technologię blockchain. Ponadto poruszano zagadnienia związane z modelami współpracy z firmami hightech i startupami. Ostatni, zamykający kongres panel, dotyczył transakcji na rynku ubezpieczeń, inwestycji w insurtech na poziomie pre-seed i seed, a także fuzji i przejęć.

Wśród prelegentów II edycji InsurTech Digital Congress znaleźli się, m.in.:

  • Krystian Zajac, CTO & Co-Funder, Neos
  • Tobias Sonndorfer, CFA, Client Executive at Munich Re (Group)
  • Rafał Mosionek, Zastępca Prezesa Zarządu, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group; Członek Zarządu, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  • Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu, EnelMed
  • Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu, Link4
  • Dorota Zimnoch, Ekspert rynku fintech oraz insurtech
  • Michał Pawlik, Co-Founder and CEO, SMEO SA
  • Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji, Honorowy przedstawiciel Ministerstwa
  • Radzym Wójcik, Redaktor, Korporacyjnie.pl

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją wydarzenia.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.