Czym jest InsurTech Digital Congress?


Korzystając z doświadczeń zebranych podczas 8-miu edycji Insurance Forum mamy przyjemność przedstawić państwu nowy projekt jakim jest InsurTech Digital Congress.

InsurTech Digital Congress to wydarzenie mające na celu stworzenie neutralnej platformy wymiany myśli doświadczeń, które w konsekwencji doprowadzą do zawierania istotnych partnerstw strategicznych pomiędzy tradycyjnymi ubezpieczycielami a start-up’ami technologicznymi.

InsurTech Digital Congress stanowić będzie elitarne spotkanie kluczowych uczestników branży InsureTech:

  • Firm ubezpieczeniowych
  • Start upów oraz „disruptorów”
  • Firm IT
  • Inwestorów, funduszy private equity oraz rynku kapitałowego

Rosnąca świadomość technologiczna klientów, zwiększająca się rola kanału mobilnego i internetowego, konieczność wykorzystywania innowacji technologicznych na płaszczyźnie zarówno wewnętrznej (szacowanie ryzyka, analiza danych, automatyzacja procesów biznesowych) jak i zewnętrznej (tworzenie nowych, innowacyjnych produktów, kanałów sprzedaży, ulepszanie jakości obsługi klienta) są powodem konieczności wypracowania nowego modelu współpracy pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi a insuretechami czemu w głównej mierze dedykowany jest właśnie InsurTech Digital Congress.

Rada Programowa


Witold Jaworski
Przewodniczący Rady Programowej, Prezes Zarządu NIO , Prezes Zarządu Allianz w latach 2013-2015
Maciej Bryłka
Site Leader, Guidewire
Leszek Hajkowski
Prezes Zarządu, Hollo
Tomasz Jakubczyk
WeSavvy Country Ambassador_Poland, We Savvy
Marta Kaleńska-Jaśkiewicz
Prezes Zarządu, Victor
Wojciech Kamiński
CEO, Kundi
Alexander Leszek Konopka
Prezes Zarządu, Willis Towers Watson Polska
Tomasz Kozłowski
Technology Development Manager, Skysnap

Sponsorzy

poprzednich edycji


BCG
campus-warsaw
atos

Wybierz wydarzenie w ramach FutureTech

Venue

Gotowy na udział w największym wydarzeniu w Polsce poświęconym tematyce INSURTECH?

Sponsorzy

poprzedniej edycji