Czym jest InsurTech Digital Congress?


Korzystając z doświadczeń zebranych podczas 8-miu edycji Insurance Forum mamy przyjemność przedstawić państwu nowy projekt jakim jest InsurTech Digital Congress.

InsurTech Digital Congress to wydarzenie mające na celu stworzenie neutralnej platformy wymiany myśli doświadczeń, które w konsekwencji doprowadzą do zawierania istotnych partnerstw strategicznych pomiędzy tradycyjnymi ubezpieczycielami a start-up’ami technologicznymi.

InsurTech Digital Congress stanowić będzie elitarne spotkanie kluczowych uczestników branży InsureTech:

  • Firm ubezpieczeniowych
  • Start upów oraz „disruptorów”
  • Firm IT
  • Inwestorów, funduszy private equity oraz rynku kapitałowego

Rosnąca świadomość technologiczna klientów, zwiększająca się rola kanału mobilnego i internetowego, konieczność wykorzystywania innowacji technologicznych na płaszczyźnie zarówno wewnętrznej (szacowanie ryzyka, analiza danych, automatyzacja procesów biznesowych) jak i zewnętrznej (tworzenie nowych, innowacyjnych produktów, kanałów sprzedaży, ulepszanie jakości obsługi klienta) są powodem konieczności wypracowania nowego modelu współpracy pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi a insuretechami czemu w głównej mierze dedykowany jest właśnie InsurTech Digital Congress.

Rada Programowa


Witold Jaworski
Przewodniczący Rady Programowej, Prezes Zarządu NIO
Tomasz Jakubczyk
WeSavvy Country Ambassador_Poland, We Savvy
Paweł Jakubik
Członek Zarządu, Microsoft
Justyna Wajs
Prezes Zarządu, Atena S.A.
Grant Blaisdell
CMO Coinfirm Blockchain Lab
Andrea Simoncelli
Prezes Zarządu, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń
Rafał Stankiewicz
Wiceprezes Zarządu Grupa Warta
Agnieszka Wrońska
Prezes Zarządu, Link4

Prelegenci

poprzednich edycji


Mateusz Morawiecki
Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
Christoph Rieche
CEO, Co-founder, iwoca
Mario Shiliashki
CEO PayU EMEA
Ghela Boskovich
Founder of FemTechGlobal / Head of Partnership at StartupBootCamp
Chris Skinner
Writer, Fintech Commentator, Chair of the Financial Services Club, The Finanser
Loukas Notopoulos
CEO, Vivus Finance
Bartosz Skwarczek
CEO & Współzałożyciel, G2A.COM
Spiros K. Margaris
Founder & Venture Capitalist, Margaris Advisory

Wydarzenie odbywa się symultanicznie z

Sponsorzy

poprzednich edycji


BCG
campus-warsaw
atos

Gotowy na udział w największym wydarzeniu w Polsce poświęconym tematyce INSURTECH?

Sponsorzy

poprzedniej edycji